Genesis Growth Equity Fund I

Kdo jsme

Jsme tým zkušených investičních profesionálů řídící fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do rychle rostoucích malých a středních podniků v České republice, na Slovensku a v sousedních zemích.

Pomáháme námi zainvestovaným firmám efektivně využívat kapitál poskytnutý k akceleraci růstu, zvýšení provozní efektivity nebo zlepšení konkurenceschopnosti. Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím expanze na nové trhy, zaváděním nových produktů nebo služeb, či aplikováním nových technologií zlepšujících produktivitu. Naše investiční činnost pomáhá vytvářet silné a stabilní společnosti zaměstnávající zkušené a talentované odborníky, společnosti s jasnou sociální odpovědností, společnosti, které přinášejí dlouhodobou pozitivní hodnotu investorům, zaměstnancům i regionu, ve kterém působí a tím přispívají k celkovému růstu naší ekonomiky.

Naším primárním cílem je zajistit návratnost investovaného kapitálu investorům. GGEF I byl založen v srpnu 2019 za účasti předních evropských institucionálních investorů jako je Evropský investiční fond (EIF), pojišťovna Kooperativa (Vienna Insurance Group), Komerční banka (Amundi Česká republika), finanční skupina RSJ a česká rodinná investiční společnost SPM Capital. Ceníme si důvěry těchto zkušených a renomovaných partnerů. Při naší investiční činnosti dbáme na dodržování vysokých etických i profesních standardů. Věříme, že náš férový přístup ocení všechny strany účastnící se investičního procesu.


Strategie GGEF I

Pokračujeme v dlouhodobé strategii, ve které se zaměřujeme na vybrané sektory v regionu, který dobře známe. Hledáme investiční příležitosti do zavedených společností s perspektivou dynamického růstu, prostorem pro provozní zlepšení a sofistikovaným obchodním modelem.

Investujeme pouze s kvalitním manažerským týmem, ať už přítomným ve společnosti nebo nově najatým pro specifickou investiční příležitost. Naši manažeři jsou schopni budovat dlouhodobou strategickou hodnotu firmy pomocí růstu tržeb a ziskovosti ať už formou domácí či zahraniční expanze, akvizicemi, rozvojem nových produktů a neustálým úsilím o zvyšování efektivity společnosti. Naším cílem je vytvářet hodnotu užitím provozního a strategického know-how, nikoliv finanční manipulací.

GGEF I je signatářem Principů Odpovědného Investování podporovaných Organizací Spojených Národů („UN PRI“). Tímto dobrovolným závazkem se GGEF I připojuje ke globální síti správců majetku dodržujících zásady, včleňující otázky týkající se životního prostředí, společenské zodpovědnosti a zodpovědné správy a řízení společností („ESG“) do investičního rozhodování a praxe při řízení portfolia.

Logo Principles for Responsible Investment

Cílové společnosti GGEF I

Malé a střední firmy v daném regionu s následující charakteristikou:


Tým GGEF I

Jsme nezávislý investiční tým vedený třemi zkušenými odborníky s historicky ověřenými výsledky a více jak 17letou zkušeností v oboru. Spolupracujeme se zavedeným správcem rozvojového kapitálu – společností Genesis Capital Equity. Každý člen našeho týmu přispívá svými schopnostmi a zkušeností k dosažení naší strategie a k efektivnímu pokrytí investičních aktivit v rámci našeho regionu.

Naši partneři dokázali vybudovat hodnotu ve spravovaných portfoliových společnostech a dosáhnout vysoce nadprůměrné návratnosti jimi řízených fondů. O jejich schopnostech svědčí celková bilance více jak 30 úspěšně zainvestovaných společností a umístění více jak 100 miliónů € do relevantních společností v našem cílovém regionu.


Jiří Beneš

Jiří Beneš

Managing Partner

Marek Hoščálek

Marek Hoščálek

Partner

Radim Jasek

Radim Jasek

Partner

Ondřej Pernica

Ondřej Pernica

Investiční Manager

Matěj Mudroch

Matěj Mudroch

Investiční Analytik

Lucie Kolářová

Lucie Kolářová

Office Manager


Portfolio

R2B2

R2B2

Společnost R2B2 byla založena v roce 2009, a za posledních deset let se stala předním hráčem na českém trhu programatické internetové reklamy. Společnost provozuje digitální reklamní síť zahrnující všechny obrazovky s internetovým připojením – počítače, mobilní zařízení a televizory. R2B2 pomáhá vydavatelům maximalizovat výnos z internetového reklamního prostoru a inzerentům rozšiřovat svůj dosah na českém a slovenském trhu. Společnost poskytuje služby více než 100 vydavatelům a televizním stanicím, které prodávají reklamní plochy stovkám reklamních agentur a přímým inzerentům.

Home Care Promedica

Home Care Promedica

Home Care Promedica (HCP) je zavedeným poskytovatelem odborné domácí zdravotní péče, zejména na území Prahy. Své služby poskytuje prostřednictvím týmu vlastních zdravotních sester, disponujících mnohaletou praxí.

HCP poskytuje zdravotní péči v širokém rozsahu od základních úkonů, až po vysoce specializované zákroky (peritoneální dialýza, parenterální výživa apod.) u klientů doma, v jejich vlastním sociálním prostředí. HCP také zajišťuje preventivní, kurativní a adaptační péči, na základě individuálních potřeb svých klientů.


HC electronics

O HC electronics

Společnost HC electronics byla založena v roce 1992 a v průběhu svého působení se stala předním poskytovatelem výrobních služeb v oblasti elektroniky se zaměřením na malé a střední série v České republice. HC electronics se primárně specializuje na osazování desek plošných spojů a související činnosti pomocí nejmodernějších technologií. Společnost se úspěšně prosazuje na domácím i zahraničních trzích, své služby poskytuje zákazníkům v regionu střední a západní Evropy.