Zásady

Zodpovědný přístup k investování byl vždy neodmyslitelnou součástí kultury Genesis Capital. Chceme investovat do zdravých společností, které podnikají eticky a v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, sociálních záležitostí a správného vedení. Usilujeme o další prohlubování kompetencí našich portfoliových společností

v těchto oblastech a věříme, že podpora zodpovědného přístupu k podnikání nevytváří hodnotu pouze našim investorům, ale benefitují z něj i všechny subjekty, osoby a komunity, které s námi jakkoliv spolupracují.Závazky

GGEF I je signatářem Principů Odpovědného Investování podporovaných Organizací Spojených Národů („UN PRI“). Tímto dobrovolným závazkem se GGEF I připojuje ke globální síti správců majetku dodržujících zásady, včleňující otázky týkající se životního prostředí, společenské zodpovědnosti a zodpovědné správy a řízení společností („ESG“) do investičního rozhodování a praxe při řízení portfolia.


PRI

Copyright © 2023 Genesis Capital. All rights reserved.
Směrnice pro nakládání s osobními údaji