Genesis Growth Equity Fund I

Kto sme

Sme tím skúsených investičných profesionálov, ktorý riadi fond rozvojového kapitálu špecializujúci sa na investície
do rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov v Českej republike, na Slovensku a v susedných krajinách.

Pomáhame nami zainvestovaným firmám efektívne využívať kapitál poskytnutý k akcelerácii rastu, zvýšeniu prevádzkovej efektivity alebo zlepšeniu konkurencieschopnosti. Tieto ciele dosahujeme prostredníctvom expanzie na nové trhy, zavádzaním nových produktov alebo služieb, či aplikovaním nových technológií zlepšujúcich produktivitu. Naša investičná činnosť pomáha vytvárať silné a stabilné spoločnosti zamestnávajúce skúsených a talentovaných odborníkov, spoločnosti s jasnou sociálnou zodpovednosťou, spoločnosti, ktoré prinášajú dlhodobú pozitívnu hodnotu investorom, zamestnancom i regiónu, v ktorom pôsobí a tým prispievajú k celkovému rastu našej ekonomiky.

Naším primárnym cieľom je zabezpečiť návratnosť investovaného kapitálu investorom. GGEF I bol založený v novembri 2019 za účasti popredných európskych inštitucionálnych investorov ako je Európsky investičný fond (EIF), poisťovňa Kooperativa (Vienna Insurance Group), Komerčná banka (Amundi Česká republika), finančná skupina RSJ a česká rodinná investičná spoločnosť SPM Capital. Ceníme si dôveru týchto skúsených a renomovaných partnerov. Pri našej investičnej činnosti dbáme
na dodržiavanie vysokých etických i odborných noriem. Veríme, že náš férový prístup ocenia všetky zúčastnené strany investičného procesu.


Stratégia GGEF I

Pokračujeme v dlhodobej stratégii, v ktorej sa zameriavame na vybrané sektory v regióne, ktorý dobre poznáme. Hľadáme investičné príležitosti do etablovaných spoločností s perspektívou dynamického rastu, priestorom pre prevádzkové zlepšenie a sofistikovaným obchodným modelom.

Investujeme len s kvalitným manažérskym tímom, či už prítomným v spoločnosti alebo novo najatým pre špecifickú investičnú príležitosť. Naši manažéri sú schopní budovať dlhodobú strategickú hodnotu firmy pomocou rastu tržieb a ziskovosti, či už formou domáce, či zahraničné expanzie, akvizíciami, rozvojom nových produktov a neustálym úsilím o zvyšovanie efektivity spoločnosti. Naším cieľom je vytvárať hodnotu využitím prevádzkového a strategického know-how, nie finančným štruktúrovaním.

GGEF I je signatárom Princípov Zodpovedného Investovania podporovaných Organizáciou Spojených Národov („UN PRI“). Týmto dobrovoľným záväzkom sa GGEF I pripája ku globálnej sieti správcov majetku dodržujúcich zásady, ktoré včleňujú všetky otázky týkajúce sa životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a zodpovednej správy a riadenia spoločností („ESG“) do investičného rozhodovania a praxe pri riadení portfólia.

Logo Principles for Responsible Investment

Cieľové spoločnosti GGEF I

Malé a stredné firmy v danom regióne s nasledujúcou charakteristikou:


Tím GGEF I

Sme nezávislý investičný tím vedený tromi skúsenými odborníkmi s historicky overenými výsledkami a viac ako 17-ročnou skúsenosťou v odbore. Spolupracujeme s uznávaným správcom rozvojového kapitálu – spoločnosťou Genesis Capital Equity. Každý člen nášho tímu prispieva svojimi schopnosťami a skúsenosťami k dosiahnutiu našej stratégie a k efektívnemu pokrytiu investičných aktivít v rámci nášho regiónu.

Naši partneri dokázali vybudovať hodnotu v spravovaných portfóliových spoločnostiach a dosiahnuť vysoko nadpriemerné návratnosti nimi riadených fondov. O ich schopnostiach svedčí celková bilancia viac ako 30 úspešne zainvestovaných spoločností a umiestnenie viac ako 100 miliónov € do relevantných spoločností v našom cieľovom regióne.


Jiří Beneš

Jiří Beneš

Managing Partner

Marek Hoščálek

Marek Hoščálek

Partner

Radim Jasek

Radim Jasek

Partner

Ondřej Pernica

Ondřej Pernica

Investment Manager

Matěj Mudroch

Matěj Mudroch

Investment Associate

Lucie Kolářová

Lucie Kolářová

Office Manager


Portfólio

R2B2

R2B2

Spoločnosť R2B2 bola založená v roku 2009, a za posledných desať rokov sa stala popredným hráčom na českom trhu programatickej internetovej reklamy. Spoločnosť prevádzkuje digitálnu reklamnú sieť zahŕňajúcu všetky obrazovky s internetovým pripojením – počítače, mobilné zariadenia a televízory. R2B2 pomáha vydavateľom maximalizovať výnos z ich internetového reklamného priestoru a inzerentom rozširovať svoj dosah na českom a slovenskom trhu. Spoločnosť poskytuje služby viac ako 100 vydavateľom a televíznym staniciam, ktoré predávajú reklamné plochy stovkám reklamných agentúr a priamym inzerentom.

Homecare Holding

Homecare Holding

Homecare Holding je etablovaný poskytovateľ odbornej domácej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti pôsobí
na území Prahy a Plzne a usiluje sa o postupnú organickú aj akvizičnú expanziu do ďalších regiónov Českej republiky.

Medzi kompetencie spoločnosti patria ošetrovateľské, rehabilitačné, aj vysoko špecializované zdravotnícke úkony, starostlivosť o dlhodobých a paliatívnych pacientov
a fyzioterapia. Všetky služby poskytuje v domácich podmienkach klientov, v ich vlastnom sociálnom prostredí.


HC electronics

HC electronics

Spoločnosť HC electronics bola založená v roku 1992 a počas svojho pôsobenia sa stala jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblasti výroby elektroniky
so zameraním na malé a stredné série v Českej republike. HC electronics sa špecializuje predovšetkým na osadzovanie dosiek plošných spojov a súvisiace činnosti s využitím najmodernejších technológií. Spoločnosť je úspešne zavedená na domácom i zahraničných trhoch, svoje služby poskytuje zákazníkom v regióne strednej a západnej Európy.

JP-PROLAK

JP-PROLAK

JP-PROLAK je strojárska spoločnosť špecializujúca sa na zákazkovú výrobu širokej škály priemyselných produktov
v malých a stredne veľkých sériách pre zákazníkov z rôznych odvetví – strojárstva, poľnohospodárskeho, elektrotechnického a automobilového priemyslu. Spoločnosť disponuje najmodernejšími technológiami v oblasti laserového delenia plechov, ohraňovania, CNC obrábania, zvárania a práškového lakovania. JP-PROLAK sídli v Opatove pri Svitavách v Pardubickom kraji.