PRAHA, Česká republika – 10.04.2024

Fond Genesis Growth Equity Fund I dokončil svůj první exit úspěšným prodejem kompletního podílu ve společnosti Homecare Holding společnosti Penta Hospitals CZ

Homecare Holding je jedním z předních poskytovatelů domácí zdravotní péče v České republice s regionální působností v Praze a Plzni. Společnost poskytuje pooperační péči, monitoruje stav pacientů v domácím prostředí, podává léky a provádí také specializované procedury jako jsou peritoneální dialýza, podávání parenterální výživy a péče o rány. S přibližně 50 sestrami poskytuje Homecare Holding péči více než tisíci pacientům ročně.

Penta Hospitals již poskytuje domácí péči v několika regionech České republiky. Další rozšíření prostřednictvím akvizice Homecare Holding je vhodným doplněním jak z hlediska kvality poskytovaných služeb, tak regionálního pokrytí. Touto akvizicí vzniká jedna z největších entit poskytujících domácí zdravotní péči v České republice, která zaměstnává téměř 100 sester a má ambice dále růst.

Kvalitní domácí zdravotní péče také doplňuje rostoucí trend denních operací a ortopedických zákroků, u nichž mimo jiné snižuje riziko rehospitalizace. Je to koncept, který se osvědčil a rozšířil v západní a severní Evropě a nabízí vyšší komfort pro pacienty, kteří se mohou zotavovat nebo absolvovat dlouhodobou péči doma.

Radim Jasek, partner fondu Genesis Growth Equity Fund I, uvedl: „V posledních letech jsme úspěšně transformovali tradiční zdravotnickou firmu na moderní systémový koncept komplexní péče v domácím prostředí. Náš přístup je založen na vysoké odbornosti sester, podpořené širokou škálou moderních digitálních nástrojů. Díky novému vedení se společnosti podařilo růst jak organicky, tak prostřednictvím akvizic. Jsme rádi, že díky vstupu společnosti Penta Hospitals se bude moci Homecare Holding nadále dynamicky rozvíjet.“

Jiří Beneš, řídící partner fondu Genesis Growth Equity Fund I, dodal: „Investovali jsme do společnosti v roce 2020 a podpořili jsme transformaci a digitalizaci jejího podnikání. Těší nás, že jsme přispěli k významnému organickému růstu Homecare Holding a zároveň úspěšně integrovali doplňkové akvizice. Pro Genesis Growth představuje prodej Homecare Holding první plně realizovanou investici fondu GGEF I a jsme rádi, že tento exit přinesl našim investorům značný výnos.“

Homecare

Copyright © 2023 Genesis Capital. All rights reserved.
Směrnice pro nakládání s osobními údaji