PRAHA, Česká republika – 6. 8. 2020

Genesis Growth získává majoritní podíl ve společnosti R2B2, předním poskytovateli programatických reklamních služeb v České republice

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností především v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončil investici do majoritního podílu v R2B2. R2B2 je společnost poskytující služby v programatické reklamě širokému spektru internetových vydavatelů. GGEF I bude spolupracovat se zakladateli R2B2, panem Kamilem Foltinem a panem Martinem Čelikovským, s cílem dále rozvíjet jednu z největších programatických internetových reklamních společností v regionu střední a východní Evropy. R2B2 je první investice fondu GGEF I.

R2B2 je nezávislá česká technologická společnost se sídlem v Praze. Zakladatelé Martin Čelikovský a Kamil Foltin našli silného finančního partnera, který bude podporovat další růst R2B2 a jeho programatických internetových inzertních služeb při zachování inspirativního prostředí inovativní technologické společnosti.

Oba zakladatelé společnosti R2B2 si ponechají ve společnosti podíl, zůstanou aktivní a budou se i nadále podílet na strategickém směřování společnosti, na rozvoji nových služeb a regionálním rozvoji. Do nového partnerství budou dále přinášet své zkušenosti z oboru programatické reklamy. Od srpna 2020 společnost vede nový generální ředitel František Bauma a nový technický ředitel Lukáš Alexandr, dlouholetí manažeři R2B2, kteří se zároveň stávají i jednateli společnosti.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Capital Growth, který investici vedl, říká: „Úspěšná společnost, kterou zakladatelé vybudovali od nuly, na nás učinila velmi dobrý dojem. Oceňujeme také kvalitu manažerského týmu R2B2 a těšíme se na spolupráci. Věříme, že R2B2 má vynikající pozici, aby se podílela na očekávaném dalším rozvoji v oblasti programatické reklamy, což jí umožní dosáhnout dynamického růstu požadovaného pro investice našeho fondu.“

Jednatelé Lukáš Alexandr a František Bauma uvedli: „Máme ambice být významným hráčem na trhu programatické reklamy, a to nejen

na českém, ale prostřednictvím expanze i na dalších trzích. Naším cílem je i nadále přinášet vysokou úroveň našich služeb stávajícím i novým klientům.“

Zakladatelé Kamil Foltin a Martin Čelikovský řekli: „V R2B2 chceme i nadále aktivně působit. Stále máme ambice zlepšovat služby společnosti nejen po stránce technologické, ale také do budoucna reagovat na výzvy a příležitosti, které obor programatické reklamy přináší. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Genesis Capital Growth, který pro R2B2 představuje finančně silného partnera vhodného pro budoucí rozvoj.“

Jiří Beneš, řídící partner společnosti Genesis Capital Growth, dodal: „S potěšením oznamujeme první investici našeho nového fondu Genesis Growth Equity Fund I, který byl spuštěn v listopadu 2019. S dalšími investicemi se budeme řídit naší investiční strategií pro investice do společností se silným růstovým potenciálem a zkušenými a ambiciózními manažerskými týmy, které hledají kapitál a podporu pro další rozvoj svého podnikání, mezinárodní expanzi nebo investice do inovací. Genesis Growth Equity Fund I bude investovat do širšího spektra sektorů s preferencí pro B2B a spotřebitelské služby, výrobní firmy s výraznou přidanou hodnotou, obchodní modely založené na digitalizaci a firmy s technologicky pokročilými produkty a službami.“

O R2B2

Společnost R2B2, která byla založena panem Kamilem Foltinem a panem Martinem Čelikovským v roce 2009, se za posledních deset let stala předním technologickým hráčem na českém trhu, který provozuje digitální reklamní síť zahrnující všechny obrazovky s internetovým připojením – počítače, mobilní zařízení a televizory. R2B2 pomáhá vydavatelům monetizovat reklamní prostor a inzerenti rozšiřují svůj dosah na českém a slovenském trhu. Společnost poskytuje služby více než 100 internetovým vydavatelům a televizním stanicím, které prodávají reklamní plochy stovkám reklamních agentur a přímým inzerentům.

V České republice činí podíl programaticky obchodované reklamy na trhu s internetovou reklamou přibližně 64 % ve srovnání s téměř 90 % v USA nebo Velké Británii.

Odhaduje se, že podíl programatiky vzroste do roku 2025 na více než 75 %. R2B2 jako poskytovatel prémiových programatických reklamních služeb bude i nadále pomáhat svým partnerům maximalizovat jejich příjmy z velkého množství existujících reklamních sítí.

R2B2

Pro více informací navštivte prosím: https://r2b2.cz/pro-novinare/

Sledujte kanál YouTube na adrese: https://www.youtube.com/channel/
UCJFxWmwpjg4Tj7Kdza4gG3g/featured

Poradci transakce

Společnost Kinstellar působila jako právní poradce a společnost PwC jako finanční a daňový poradce fondu Genesis Growth Equity Fund I.
Transakční a právní poradenství společníkům R2B2 poskytla poradenská skupina SAMAK.

Kontakty:

PR zastoupení Genesis Growth Equity Fund I
Kamil Chalupa, CHM Communications specialist
E-mail: chalupa@chmc.cz; tel.: +420 602 865 834
PR kontakt R2B2
Veronika Alexandrová, operations specialist
E-mail: veronika.alexandrova@r2b2.cz

Copyright © 2023 Genesis Capital. All rights reserved.
Směrnice pro nakládání s osobními údaji